Centrum voor Levensbeschouwing

Bestaan bij u of uw organisatie vragen over omgaan met identiteit, religie en levensbeschouwing? Het Centrum voor Levensbeschouwing wijst u de weg in het vinden van een antwoord. Wij beschikken over veel materialen voor studie, persoonlijke verdieping of educatief gebruik. Ook denken we graag met u mee over nieuwe oplossingen en de toepassing daarvan. 

Interne verhuizing
Wij zijn verhuisd binnen Stenden: van 0.44 naar 0.41. U kunt ons bereiken via de ingang aan het Kennisplein (tegenover de NHL).

 

 

Een bijzonder kind…

lessenserie
rond het thema kind


IKOS onderwijs biedt voor de periode herfstvakantie tot kerst een serie lessen over kinderen in de Bijbel, kinderen die de belofte van toekomst in zich dragen.
Met een thematische introductieles over kinderen die de toekomst van de wereld in handen hebben en een les over de Rechten van het Kind.
 


 

>>> meer informatie 
 

Van samenwerken naar samenleven

pilot lesmateriaal levensbeschouwelijke vorming op een samenwerkingsschool
 

Op zoek naar lesmateriaal voor levens-beschouwelijk onderwijs dat open en breed insteekt, met bijzondere aandacht voor de christelijke verhalen en traditie.

 

Vanaf januari kunnen scholen binnen een pilot experimenteren met lesmateriaal rond de thema’s

 

Wat deel jij?
In je kracht staan

 

 

Doet uw school mee? 

 

>>> meer informatie
 

Feest- en gedenkdagen

5 december
Sinterklaasavond

Nederland
- Op Sinterklaasavond wordt in Nederland de ‘verjaardag’ van Sint Nicolaas gevierd.

 

7 december
Nationale Vrijwilligersdag
Nederland - Landelijk worden groepen vrijwilligers in het zonnetje gezet.

 

10 december
Dag van de Mensenrechten
Internationaal - Op 10 december 1948 stelden de VN de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vast.
Overal ter wereld worden manifestaties voor de mensenrechten georganiseerd.

 
 

Voor meer informatie over wereldreligies, feest- en gedenkdagen, kijk op LeVoBieb.

 

Onze kennis en expertise wordt gevoed door Stenden hogeschool en CEDIN Educatieve dienstverlening. Het Centrum fungeert als wegwijzer en knooppunt van kennis op het gebied van levensbeschouwing in heel Noord-Nederland.