Centrum voor Levensbeschouwing

Bestaan bij u of uw organisatie vragen over omgaan met identiteit, religie en levensbeschouwing? Het Centrum voor Levensbeschouwing wijst u de weg in het vinden van een antwoord. Wij beschikken over veel materialen voor studie, persoonlijke verdieping of educatief gebruik. Ook denken we graag met u mee over nieuwe oplossingen en de toepassing daarvan.Wat deel jij?

lessenserie
rond het thema geheim


IKOS onderwijs biedt voor de periode februari-mei een serie lessen over het thema ‘geheim’: over een geheim waar je groot van wordt, het geheim van vriendschap, van het groeien, het geheim van geluk en het geheim van de opstanding. Ook wordt gezocht naar (het geheim van) God en Jezus.
De lessen sluiten aan bij de methode Kleur op school jrg. 8 nr 3 Wat deel jij?


 


 

>>> meer informatie 
 

Levensbeschouwelijke vorming

op een samenlevingsschool

 


 

 

>>> meer informatie
 

Feest- en gedenkdagen

25 februari
Nacht van Shiva

Hindoeïsme - Dit feest ter ere van Shiva, god van de verandering, wordt in de tempel gevierd tijdens de nacht die voorafgaat aan nieuwe maan. Shiva danste om de wereld van de duisternis te redden.

 

26-28 februari
Carnaval
Christendom - Een uitbundig, drie dagen durend, volksfeest voor het begin van de Vastentijd.

 

1 maart
Aswoensdag
Christendom - Eerste dag van de 40 dagentijd of vastentijd ter voorbereiding op Pasen. Rooms-katholieken krijgen een kruisje van as op het voorhoofd.

 

 

Voor meer informatie over wereldreligies, feest- en gedenkdagen, kijk op LeVoBieb.

 

Onze kennis en expertise wordt gevoed door Stenden hogeschool en CEDIN Educatieve dienstverlening. Het Centrum fungeert als wegwijzer en knooppunt van kennis op het gebied van levensbeschouwing in heel Noord-Nederland.