Centrum voor Levensbeschouwing

Bestaan bij u of uw organisatie vragen over omgaan met identiteit, religie en levensbeschouwing? Het Centrum voor Levensbeschouwing wijst u de weg in het vinden van een antwoord. Wij beschikken over veel materialen voor studie, persoonlijke verdieping of educatief gebruik. Ook denken we graag met u mee over nieuwe oplossingen en de toepassing daarvan. 

Interne verhuizing
Wij zijn verhuisd binnen Stenden: van 0.44 naar 0.41. U kunt ons bereiken via de ingang aan het Kennisplein (tegenover de NHL).

 

 

Een bijzonder kind…

lessenserie
rond het thema kind


IKOS onderwijs biedt voor de periode herfstvakantie tot kerst een serie lessen over kinderen in de Bijbel, kinderen die de belofte van toekomst in zich dragen.
Met een thematische introductieles over kinderen die de toekomst van de wereld in handen hebben en een les over de Rechten van het Kind.
 


 

>>> meer informatie 
 

Van samenwerken naar samenleven

pilot lesmateriaal levensbeschouwelijke vorming op een samenwerkingsschool
 

Op zoek naar lesmateriaal voor levens-beschouwelijk onderwijs dat open en breed insteekt, met bijzondere aandacht voor de christelijke verhalen en traditie.

 

Vanaf januari kunnen scholen binnen een pilot experimenteren met lesmateriaal rond de thema’s

 

Wat deel jij?
In je kracht staan

 

 

Doet uw school mee? 

 

>>> meer informatie
 

Feest- en gedenkdagen

30 oktober
Divali / Lichtjesfeest
Hindoeïsme - Belangrijkste feest van de hindoes, gewijd aan Lakshmi, godin van geluk en licht, rijkdom en voorspoed. Als symbool voor de overwinning van het goede op het kwade, van het licht op de duisternis worden thuis Diya’s (olielampjes) aangestoken.

 

31 oktober
Hervormingsdag
Christendom - Herdenkingsdag in verschillende protestantse kerken. Staat in het teken van Maarten Luther, die in 1517 zijn 95 proteststellingen tegen de Rooms-Katholieke kerk op de deur van de Slotkapel te Wittenberg spijkerde.

 

Voor meer informatie over wereldreligies, feest- en gedenkdagen, kijk op LeVoBieb.

 

Onze kennis en expertise wordt gevoed door Stenden hogeschool en CEDIN Educatieve dienstverlening. Het Centrum fungeert als wegwijzer en knooppunt van kennis op het gebied van levensbeschouwing in heel Noord-Nederland.